Tadeusz Mazowiecki

Imię i nazwisko: Tadeusz Mazowiecki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Tadeusz Mazowiecki - III kadencja 1961 - 1965
- Tadeusz Mazowiecki - IV kadencja 1965 - 1969
- Tadeusz Mazowiecki - V kadencja 1969 - 1972
- Tadeusz Mazowiecki - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Mazowiecki - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1927-04-18

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Plock

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: Posel III kadencji,Posel IV kadencji,Posel V kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace im. St. Malachowskiego,1946

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1927-04-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Plock (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z Posel III kadencji,Posel IV kadencji,Posel V kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace im. St. Malachowskiego,1946 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1927 roku
- w kwietniu
- w 18 dniu miesiąca