Tadeusz Pawlus

Imię i nazwisko: Tadeusz Pawlus
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-05-12

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Debica

Okreg wyborczy: 45 Tarnobrzeg

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-05-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Debica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 45 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w maju
- w 12 dniu miesiąca