Tadeusz Syryjczyk

Imię i nazwisko: Tadeusz Syryjczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Tadeusz Syryjczyk - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Syryjczyk - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-09-02

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie,Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-09-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie,Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w wrześniu
- w 02 dniu miesiąca