Tadeusz Tomaszewski

Imię i nazwisko: Tadeusz Tomaszewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Tadeusz Tomaszewski - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Tomaszewski - IV kadencja 2001 - 2005
- Tadeusz Tomaszewski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-02-21

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Niechanowo

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Liceum Zawodowe,1978

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: posel zawodowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-02-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Niechanowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Zawodowe,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w lutym
- w 21 dniu miesiąca