Teresa Jasztal

Imię i nazwisko: Teresa Jasztal
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Teresa Jasztal - II kadencja 1993 - 1997
- Teresa Jasztal - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1940-12-14

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Czeladz

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Ruch Ludzi Pracy

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-12-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Czeladz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Ludzi Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w grudniu
- w 14 dniu miesiąca