Teresa Liszcz

Imię i nazwisko: Teresa Liszcz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Teresa Liszcz - X kadencja 1989 - 1991
- Teresa Liszcz - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1945-05-26

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Choiny woj. lubelskie

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie,Wydzial Prawa i Administracji,1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-05-26 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Choiny woj. lubelskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie,Wydzial Prawa i Administracji,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w maju
- w 26 dniu miesiąca