Tomasz Feliks Wojcik

Imię i nazwisko: Tomasz Feliks Wojcik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1945-05-18

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gadkow Wielki

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Politechnika Wroclawska,Wydzial Chemiczny,1969

Ukonczona szkola: - Uniersytet Wroclawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-05-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gadkow Wielki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Politechnika Wroclawska,Wydzial Chemiczny,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniersytet Wroclawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w maju
- w 18 dniu miesiąca