Tomasz Karwowski

Imię i nazwisko: Tomasz Karwowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Tomasz Karwowski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1960-01-01

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Orneta

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika Pracy,2000

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: asystent poselski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Orneta (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika Pracy,2000 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z asystent poselski (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca