Tomasz Welnicki

Imię i nazwisko: Tomasz Welnicki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-11-16

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-11-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w listopadzie
- w 16 dniu miesiąca