Waclaw Martyniuk

Imię i nazwisko: Waclaw Martyniuk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Waclaw Martyniuk - I kadencja 1991 - 1993
- Waclaw Martyniuk - II kadencja 1993 - 1997
- Waclaw Martyniuk - IV kadencja 2001 - 2005
- Waclaw Martyniuk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-10-11

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Bytom

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: czeski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-10-11 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Bytom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w październiku
- w 11 dniu miesiąca