Waldemar Bogdan Wiazowski

Imię i nazwisko: Waldemar Bogdan Wiazowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-12-25

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Pionki

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Wroclawska,Wydzial Mechaniczno-Energetyczny,1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-12-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Pionki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Wroclawska,Wydzial Mechaniczno-Energetyczny,1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w grudniu
- w 25 dniu miesiąca