Waldemar Mieczyslaw Sikora

Imię i nazwisko: Waldemar Mieczyslaw Sikora
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1945-01-01

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Rudnik n/Sanem

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Rzeszowska,Wydzial Elektryczny,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Rudnik n/Sanem (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Rzeszowska,Wydzial Elektryczny,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca