Waldemar Pawlowski

Imię i nazwisko: Waldemar Pawlowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-01-09

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Ostroleka

Okreg wyborczy: 4 Bialystok

Partia (wybory): Stronnictwo Demokracji Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Humanistyczny,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-01-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Ostroleka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Demokracji Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Humanistyczny,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w styczniu
- w 09 dniu miesiąca