Wieslaw Ciesielski

Imię i nazwisko: Wieslaw Ciesielski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wieslaw Ciesielski - II kadencja 1993 - 1997
- Wieslaw Ciesielski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-07-14

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Sycow

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Moskiewski Instytut Zarzadzania,Wydzial Cybernetyki Ekonomicznej,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-07-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Sycow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Moskiewski Instytut Zarzadzania,Wydzial Cybernetyki Ekonomicznej,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w lipcu
- w 14 dniu miesiąca