Wieslaw Walendziak

Imię i nazwisko: Wieslaw Walendziak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wieslaw Walendziak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1962-11-28

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 10 Elblag

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1987

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-11-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Humanistyczny,1987 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w listopadzie
- w 28 dniu miesiąca