Wieslaw Woda

Imię i nazwisko: Wieslaw Woda
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wieslaw Woda - X kadencja 1989 - 1991
- Wieslaw Woda - IV kadencja 2001 - 2005
- Wieslaw Woda - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-08-17

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Palesnica

Okreg wyborczy: 46 Tarnow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-17 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Palesnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 46 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 17 dniu miesiąca