Wiktor Osik

Imię i nazwisko: Wiktor Osik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wiktor Osik - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-06-14

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lukowiec

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Stan cywilny: wdowiec

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej,Wydzial Prawa i Administracji,1978

Ukonczona szkola: - Centrum Doskonalenia Nauczycieli,Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli z Wyzszym Wyksztalceniem,1990

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-06-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lukowiec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z - Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej,Wydzial Prawa i Administracji,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Centrum Doskonalenia Nauczycieli,Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli z Wyzszym Wyksztalceniem,1990 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w czerwcu
- w 14 dniu miesiąca