Wit Majewski

Imię i nazwisko: Wit Majewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wit Majewski - I kadencja 1991 - 1993
- Wit Majewski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1943-07-21

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Janow

Okreg wyborczy: 31 Ostroleka

Partia (wybory): Ruch Ludzi Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-07-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Janow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Ludzi Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa,1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w lipcu
- w 21 dniu miesiąca