Witold Gintowt-Dziewaltowski

Imię i nazwisko: Witold Gintowt-Dziewaltowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Witold Gintowt-Dziewaltowski - IV kadencja 2001 - 2005
- Witold Gintowt-Dziewaltowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-11-01

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Drewnica

Okreg wyborczy: 10 Elblag

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Produkcji,1989

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-11-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Drewnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Produkcji,1989 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w listopadzie
- w 01 dniu miesiąca