Witold Nieduszynski

Imię i nazwisko: Witold Nieduszynski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-02-10

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Partia (wybory): Chrzescijansko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska,Wydzial Mechaniczny Technologiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-02-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Chrzescijansko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Warszawska,Wydzial Mechaniczny Technologiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w lutym
- w 10 dniu miesiąca