Witold Tomczak

Imię i nazwisko: Witold Tomczak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Witold Tomczak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-05-04

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Kepno

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna w Katowicach,Wydzial Lekarski,1987

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-05-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Kepno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna w Katowicach,Wydzial Lekarski,1987 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w maju
- w 04 dniu miesiąca