Wladyslaw Frasyniuk

Imię i nazwisko: Wladyslaw Frasyniuk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wladyslaw Frasyniuk - I kadencja 1991 - 1993
- Wladyslaw Frasyniuk - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-11-25

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Technikum Samochodowe

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: transportowiec

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-11-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Samochodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z transportowiec (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w listopadzie
- w 25 dniu miesiąca