Wlodzimierz Wasinski

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Wasinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-02-17

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Zalewo

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Drogowe,Budowa Drog i Mostow,1973

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-02-17 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Zalewo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Drogowe,Budowa Drog i Mostow,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w lutym
- w 17 dniu miesiąca