Wojciech Frank

Imię i nazwisko: Wojciech Frank
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1962-01-15

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wodzislaw Slaski

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1987

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-01-15 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wodzislaw Slaski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Slaska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1987 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w styczniu
- w 15 dniu miesiąca