Wojciech Hausner

Imię i nazwisko: Wojciech Hausner
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-01-14

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Historii,1989

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-01-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Historii,1989 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w styczniu
- w 14 dniu miesiąca