Wojciech Szczesny Zarzycki

Imię i nazwisko: Wojciech Szczesny Zarzycki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Wojciech Szczesny Zarzycki - X kadencja 1989 - 1991
- Wojciech Szczesny Zarzycki - II kadencja 1993 - 1997
- Wojciech Szczesny Zarzycki - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1942-06-26

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 40 Sieradz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-06-26 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza,Wydzial Rolniczy,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w czerwcu
- w 26 dniu miesiąca