Zbigniew Chrzanowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Chrzanowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Zbigniew Chrzanowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1963-07-10

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Makow Maz.

Okreg wyborczy: 31 Ostroleka

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace im. M.Curie-Sklodowskiej,1982

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-07-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Makow Maz. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace im. M.Curie-Sklodowskiej,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w lipcu
- w 10 dniu miesiąca