Zbigniew Janowski

Imię i nazwisko: Zbigniew Janowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Zbigniew Janowski - I kadencja 1991 - 1993
- Zbigniew Janowski - II kadencja 1993 - 1997
- Zbigniew Janowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-04-10

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Przemysl

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Rzeszowska,Wydzial Elektrotechniczny,1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-04-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Przemysl (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Rzeszowska,Wydzial Elektrotechniczny,1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w kwietniu
- w 10 dniu miesiąca