Zbigniew Leraczyk

Imię i nazwisko: Zbigniew Leraczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-12-14

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: wdowiec

Ukonczona szkola: Politechnika Wroclawska,Wydzial Chemiczny,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-12-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Wroclawska,Wydzial Chemiczny,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w grudniu
- w 14 dniu miesiąca