Zbigniew Zarebski

Imię i nazwisko: Zbigniew Zarebski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-10-13

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wieliczka

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska,Wydzial Mechaniczny,1983

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-10-13 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wieliczka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Krakowska,Wydzial Mechaniczny,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w październiku
- w 13 dniu miesiąca