Zdzislaw Podkanski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Podkanski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Zdzislaw Podkanski - II kadencja 1993 - 1997
- Zdzislaw Podkanski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-10-18

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Guzowka

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-10-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Guzowka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w październiku
- w 18 dniu miesiąca