Zenon Kufel

Imię i nazwisko: Zenon Kufel
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Zenon Kufel - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-02-02

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Grudziadz

Okreg wyborczy: 47 Torun

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Akademia Techniczno-Rolnicza,Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn Rolniczych,1978

Ukonczona szkola: - Politechnika Gdanska,Instytut Organizacji i Projektowania Systemow Produkcji,1985

Ukonczona szkola: - Akademia Nauk Spolecznych,Katedra Ekonomiki Gospodarki Narodowej,1989

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: bankowiec

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-02-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Grudziadz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 47 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Techniczno-Rolnicza,Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn Rolniczych,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Gdanska,Instytut Organizacji i Projektowania Systemow Produkcji,1985 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Nauk Spolecznych,Katedra Ekonomiki Gospodarki Narodowej,1989 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z bankowiec (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w lutym
- w 02 dniu miesiąca