Zofia Grzebisz-Nowicka

Imię i nazwisko: Zofia Grzebisz-Nowicka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Zofia Grzebisz-Nowicka - VIII kadencja 1980 - 1985
- Zofia Grzebisz-Nowicka - II kadencja 1993 - 1997
- Zofia Grzebisz-Nowicka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-01

Data urodzenia: 1938-05-15

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Pienki Wyczolskie

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Partia (wybory): Sojusz Lewicy Demokratycznej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel III kadencji,Posel IV kadencji,Posel IX kadencji,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Ekonomiczny,1967

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-01 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-05-15 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Pienki Wyczolskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel III kadencji,Posel IV kadencji,Posel IX kadencji,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Ekonomiczny,1967 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w maju
- w 15 dniu miesiąca