Zofia Wilczynska

Imię i nazwisko: Zofia Wilczynska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Zofia Wilczynska - X kadencja 1989 - 1991
- Zofia Wilczynska - II kadencja 1993 - 1997
- Zofia Wilczynska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1942-05-24

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Wodnik

Okreg wyborczy: 20 Koszalin

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Pedagogiki,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-05-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Wodnik (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Pedagogiki,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w maju
- w 24 dniu miesiąca