Zygmunt Machnik

Imię i nazwisko: Zygmunt Machnik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-10-02

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Sosnowiec

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska,Wydzial Gorniczy,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Sosnowiec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Slaska,Wydzial Gorniczy,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca