Tytul/stopien naukowy: doc. dr hab. nauk rolniczych

Roman Czuba
Kadencja: VI kadencja 1972 - 1976
Ugrupowanie polityczne: ZSL