Tytul/stopien naukowy: mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Krystyna Mazur
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: ZSL