Tytul/stopien naukowy: mgr historii i teorii muzyki

Bohdan Pilarski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny