Tytul/stopien naukowy: mgr inz. lesnik

Edmund Niedzielski
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Jerzy Szukala
Kadencja: IV kadencja 1965 - 1969
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Roman Gesing
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Stefan Ryder
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Ekologiczny