Tytul/stopien naukowy: mgr inz. ogrodnictwa

Andrzej Aumiller
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy
Andrzej Karol Trzaskalski
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Maciej Andrzej Poltorak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Wojciech Wasniowski
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR