Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. nauk politycznych

Aleksander Piotr Luczak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego