Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk ekonomicznych

Alojzy Mielich
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Mieczyslaw Jagielski
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Stefan Ignar
Kadencja: VI kadencja 1972 - 1976
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Wieslaw Sadowski
Kadencja: VI kadencja 1972 - 1976
Ugrupowanie polityczne: bezp.
Wieslaw Sadowski
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: bezp.