Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz. dr hab. inz.

Jan Stanislaw Janowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
Tadeusz Czeslaw Bilinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej