Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz. nauk ekon.-rolniczych

Boleslaw Struzek
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: ZSL