Tytul/stopien naukowy: prof. zwyczajny nauk medycznych

Henryk Mikolaj Chmielewski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych