Tytul/stopien naukowy: technik rolnik

Adam Grabowiecki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Jan Bogdan Choszczewski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Jerzy Gralewicz
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Jerzy Jozef Susek
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
Jozef Cebula
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Marian Wawrzyn Zawadzki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy
Zbigniew Miroslaw Lech
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny