Tytul/stopien naukowy: wyzsze wojskowe

Czeslaw Kiszczak
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Florian Siwicki
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Jerzy Skalski
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Longin Lozowicki
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Ludwik Janczyszyn
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Roman Paszkowski
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Wojciech Jaruzelski
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR