Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1979

Andrzej Raj
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska