Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1978, wydz. Podyplomowe Studium Organizacji i Zarzadzania

Andrzej Urbanczyk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny