Ukonczona szkola: - Akademia Rolnicza, Krakow, 1976, wydz. Ogrodniczy

Ireneusz Skubis
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego